İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
  • Bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmektir...